A Distortion in Thaqalain Tradition
50 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : انگلیسی
کتاب حاضر ترجمه انگلیسی کتاب دستبردی در حدیث ثقلین است. حدیث ثقلین از احادیث مهم و مورد استناد شیعه است. این کتاب نشان می‌دهد که برخی از بزرگان اهل سنت چگونه به تحریف و مسخ این روایت پرداخته‌اند.