تبیین و نقد فلسفه سیاسی جان رالز
46 بازدید
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل (پژوهشکده باقر العلوم)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-304-521-0
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 222
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی