تصویر شیعه در دائره المعارف امریکانا
70 بازدید
ناشر: امیر کبیر
نقش: مترجم
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
کتاب حاضر ترجمه برخی از مقالات قدیمیترین دایره المعارف انگلیسی زبان جهان است و از اینرو از اعتبار و شهرت خاصی برخوردار است. در این دایره المعارف 93 مدخل مربوط به شیعه بوده که از این تعداد 67 مقاله آن مورد نقد قرار گرفته است نقدها برای ارسال به بنیاد دایره المعارف امریکانا به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده اند. این دایره المعارف توسط یک آلمانی تبعید شده به ایالت بوستون آمریکا به نام فرانسیس لیبر در سال 1829 پایه گذاری گردید اگر چه چاپ اول آن 13 جلد بود ولی امروزه تا مرز 30 جلد رسیده است که حاوی 45000 مقاله می باشد. در این دایره المعارف در باب "باب گرایی" آمده است: عنوان تعالیم یک فرقه مذهبی است که توسط میرزا علی محمد شیرازی موسوم به باب، در ایران بنیاد نهاده شد. او بر اساس کشفی که در 23 ماه "می" 1844 تجربه کرد، معتقد شد که همان امام منتظری است که شیعیان به عنوان منادی ظهور اراده ی الهی، مدت ها در انتظارش بوده اند. باب به شاه ایران و رعایای او و حتی به شاهان و شاه زادگان جهان دستور داد که از او پیروی کنند. تعالیم، معیارهای اخلاقی، اصول اجتماعی و قوانین مذهبی آیین باب با کل ساختار جامعه ای که باب در آن به دنیا آمده بود تعارض داشتند. در این دایرة المعارف در خصوص حضرت فاطمه (س) آمده است: کم سن و سال ترین دختر پیامبر (ص) از نخستین همسر او حضرت خدیجه (س) بود. در حدود سال 623 در مدینه، با پسر عموی حضرت محمد (ص) حضرت علی (ع) ازدواج کرد. حضرت فاطمه (س) از علی (ع) پنج فرزند به دنیا آورد که از میان آنها امام حسن و امام حسین (ع) بیش تر قابل توجه هستند... و