عدالت به مثابه تبعیت از حقیقت
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، ش 7
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/9/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی