نظریه عدالت رالز: عدالت¬خواهی یا عدالت¬ستیزی
51 بازدید
محل نشر: معرفت، شماره 79
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/9/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی